Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Spørsmål om å søke barnehageplass

Spørsmål om å søke barnehageplass

Lurer du på noe som gjelder barnehagesøknad? Kanskje finner du svaret her.

Barnehagespørsmål