Konsultasjonsteam - alvorlig skolefravær

Konsultasjonsteam - alvorlig skolefravær

Skolene skal sikre at elever får rett hjelp til rett tid dersom de skulle få bekymringsfullt skolefravær.

Konsultasjonsteamet for skolevegring er et tilbud ved PPT for elever i grunnskolen som har et tiltagende ugyldig fravær.

Veileder om alvorlig skolefravær

Kontaktinformasjon

Både skole og foresatte kan henvende seg til PPT på telefon eller e-post for å få råd i forkant av en konsultasjon. Det er ønskelig at det sendes utfyllende informasjon angående eleven og beskrivelse av gjennomførte tiltak til PPT før konsultasjonen.

Henvendelser kan gjøres på e-post: skolefravaer@halden.kommune.no

Enhetsleder PPT: Victoria Støa, tlf: 488 61 825
E-post: Victoria.Stoa@halden.kommune.no