Læringsmiljøteam

Læringsmiljøteam

Læringsmiljøteamet er et veiledningsteam og et lavterskeltilbud for kommunens 8 barneskoler.

Teamet er tverrfaglig sammensatt og ambulerer mellom barneskolene avhengig av skolenes behov. Målet for teamet er, i samarbeid med skolens ansatte, å fremme et best mulig læringsmiljø for elevene i Haldens barneskoler.

Arbeidsområder

  • Bistå skolen i arbeidet med å utvikle og opprettholde et godt og trygt læringsmiljø i klassene.
  • Veilede og samarbeide med skoleleder, lærere og miljøpersonale i arbeid med utfordrende læringsmiljø, og bidra til å finne løsninger som ivaretar en inkluderende praksis.
  • Bistå skolen i kartlegging av relasjoner i skolen og elevens opplevelse av eget læringsmiljø.
  • Bistå skolen med veiledning i klasseledelse.
  • Veilede på allmenpedagogiske utfordringer som påvirker læringsmiljøet.

Læringsmiljøteamet er også representert i konsultasjonsteam for alvorlig skolefravær

Læringsmiljøteamet er organisert under PPT. Det er skolene som henvender seg til PPT for bistand av teamet.

Kontaktinformasjon

Alle nye henvendelser skal gå via skolens ledelse på e-post til: laringsmiljoteam@halden.kommune.no

Enhetsleder PPT: Victoria Støa, tlf: 488 61 825
E-post: Victoria.Stoa@halden.kommune.no