Ukraina og beredskap

Ukraina og beredskap

Her finner du informasjon om hva Halden kommune gjør som følge av krigen i Ukraina.

Halden kommunes kriseledelse hadde onsdag 2. mars 2022 et møte som følge av krigen i Ukraina. Dette er det første møtet kriseledelsen har hatt om denne konflikten.

- Det er naturlig at kriseledelsen møtes for å diskutere mulige konsekvenser av en krig som pågår i Norges nærområde. Vi forholder oss til nasjonale sikkerhetsvurderinger og det er trygt å bo i Norge nå. Samtidig er det riktig å ta en gjennomgang av rutiner, slik at vi er best mulig forberedt dersom situasjonen skulle endre seg, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Informasjon om helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge - på flere språk (Helsenorge.no)

Dette bør du vite om flyktninger - jodtabletter - tilfluktsrom - egenberedskap:

Flyktninger

Halden kommune og NAV Halden Aremark ber om at innbyggere som kan hjelpe med bolig til flyktninger eller språkkunnskaper i ukrainsk eller russisk, registrerer seg.

Lenkene under er til skjema for å registrere deg:

Har du spørsmål rundt boliger, kontakt, bistand, frivillighet, eller noe annet?
Da kan du ringe vår svartjeneste om Ukraina-situasjonen på tlf: 400 37 737 
Telefontid:  Kl. 9.00 – 15.00

Les mer om hvordan du kan hjelpe flyktninger i Halden

Utlendingsdirektoratet (UDI) har publisert fakta om Ukraina-krisen som er nyttig for flyktninger og for deg som har spørsmål om flyktningsituasjonen. På UDIs sider finner du informasjon på norsk og engelsk for følgende målgrupper: ukrainske borgere som vil reise til Norge, ukrainske borgere som allerede er i Norge, russiske borgere, samt informasjon for deg som ønsker å hjelpe flyktninger. Lurer du på noe om flyktningsituasjonen, bør du derfor oppsøke UDIs nettside her: 

Jodtabletter

Halden kommune har ansvar for å ha jodtabletter til barnehagebarn og skoleelever, i tilfelle det blir behov for dette på dagtid når barna ikke er hjemme. Utover det er jodtabletter den enkeltes eget ansvar. Kommunen har gjennom flere år hatt et lager av jodtabletter som derfor er forbeholdt barn, unge, ammende og gravide. Dette lageret har kommunen som del av ordinær beredskap, uavhengig av situasjonen i Ukraina. Behov for jodtabletter kan like gjerne skapes av en ulykke med en atomubåt eller atomisbryter som jevnlig seiler langs norskekysten, som en reaktorulykke eller en krigshandling.

Hva har vi gjort nå?

  • Distribusjon: Halden kommunes jodtabletter har tidligere ligget samlet på et lager, men etter ny vurdering har kommunen konkludert at tablettene bør være distribuert ut til flere lokasjoner rundt i kommunen for å sikre nødvendig nærhet til innbyggerne. Dette ble gjennomført tidlig i mars 2022. 
  • Samtykke: Halden kommune trenger samtykke fra foresatte, dersom kommunen skal kunne gi jodtabletter til barn i barnehager eller skoler. Slikt samtykke har vi ikke hatt på plass, og dersom vi noen gang får behov for disse tablettene så vil tiden være knapp. Tidlig i mars 2022 startet derfor kommunen med å innhente nødvendig samtykke fra foresatte. Innhenting av et slikt samtykke vil heretter gjentas ved oppstart av hvert skole- og barnehageår.

Mer informasjon

- Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen. Hensikten med å innta naturlig jod i en slik situasjon er for å blokkere opptaket av radioaktivt jod. På denne måten kan risikoen for fremtidig kreft i skjoldbruskkjertelen reduseres. Barn og unge under 18 år, gravide og ammende har størst risiko for at de selv eller barnet deres utvikler kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det er derfor spesielt viktig at disse gruppene tar jodtablettene. De som er over 40 år, er ikke anbefalt å ta jodtabletter. Dette gjelder også de som har fjernet skjoldbruskkjertelen. Personer under 40 år anbefales derimot å ha slike tabletter hjemme, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden kommune.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skriver at det er «svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge» i forbindelse med krigen i Ukraina som følge av den store geografiske avstanden til Ukraina.

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er beregnet på å beskytte sivilbefolkningen mot krigshandlinger. I fredstid benyttes de ofte til andre aktiviteter. Det er et krav om at anlegget skal kunne ryddes og klargjøres innen 72 timer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har det overordnede tilsyn med bygging av tilfluktsrom.

I Halden finnes det tre offentlige tilfluktsrom:

  • Oskleiva
  • Skippergata
  • Rødsfjellet

I tillegg til de offentlige tilfluktsrommene finnes en rekke private tilfluktsrom som er beregnet brukt av de som benytter eiendommen til daglig. Disse er eiers ansvar. Tilfluktsrom på en skole eller et sykehjem tilhører denne gruppen, og regnes derfor ikke som et offentlig tilfluktsrom.

Hva har vi gjort nå?

Halden kommune startet tidlig i mars 2022 med en ny gjennomgang av kommunens rutiner om tilfluktsrom, samt fysisk inspeksjon av tilfluktsrommene. Dette gjør vi for å være best mulig forberedt dersom situasjonen i Norge skulle endre seg. Det vil fortsatt være normale fredsaktiviteter i våre tilfluktsrom.

Mer informasjon

Dette bør du vite om beredskap

Egenberedskap: Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Det er et generelt råd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Uavhengig av hvilken krise man er bekymret for, så er det lurt å ha tenkt gjennom hvordan man privat kan ha en viss egenberedskap.

Kommunens beredskap: Halden kommune har planer og en beredskapsorganisasjon for å kunne sikre innbyggerne også under uønskede hendelser. På våre nettsider kan du alltid lese om våre planverk og organisering for kriser, samt annen nyttig informasjon om beredskap.