Beredskap

Beredskap

Halden kommune har planer for å kunne sikre innbyggerne også under uønskede hendelser. På denne siden finner du informasjon om planverk og organisering for kriser, samt annen nyttig informasjon om beredskap.

Egenberedskap

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn. Her er gode tips for at du og din familie skal være bedre rustet hvis krisen rammer: 

Trykk på de grønne feltene for å lese mer om viktige beredskapstemaer i Halden: 

Planverk og analyser

Beredskapsorganisasjon

Evakuerings- og pårørendesenter

Varsling

Tilfluktsrom

Jodtabletter

Vær og vind

Andre kilder til nyttig informasjon:

Ulike offentlige organer er viktige og troverdige kilder til informasjon før og under kriser. Alle som jobber med krisehåndtering i Halden kommune følger med på slik informasjon for å kunne reagere riktig. En del av denne informasjonen kan være nyttig også for andre organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som er avhengig av tidlig informasjon. Derfor deler vi her noen nyttige nettsider om beredskap og krisehåndtering.

Atomberedskap

Fakta og gode råd ved atomulykker finner du her: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Varslingsanlegg i Norge

Det finnes 1250 varslingsanlegg i Norge som skal varsle innbyggerne med sirener ved akutt fare. Flere av disse anleggene finnes i Halden. Hører du disse sirenene må du søke mer informasjon om situasjonen.

Les mer om flyalarm her.

Sikker hverdag

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber med å forebygge kriser, men også med å forberede samfunnet på å takle kriser som likevel oppstår.

Her finner du nettstedet sikkerhverdag.no som DSB har laget for at du som forbruker og privatperson skal finne informasjon om risiko og farer i samfunnet. 

Nettstedet gir gode tips for å forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser. 

Sikker hverdag finner du også på Facebook.

Statsforvalteren

Statsforvalteren i Oslo og Viken skal ha oversikt over regionale samfunnssikkerhetsutfordringer og kan ha en koordinerende rolle i noen krisesituasjoner.

Her kan du lese informasjon om samfunnssikkerhet og beredskap fra Statsforvalteren. 

Trafikk

Her kan du se trafikkmeldinger for Viken fra Statens vegvesen.

Politiet

Brannvesen

Sykehus

Viktig kontaktinformasjon for innbyggere
Viktig kontaktinformasjon for innbyggere
Brann: Nødnummer 110
Politi: Nødnummer 112. Servicetelefon 02800
​Lege/ambulanse: Nødnummer 113. Halden legevakt 116117
​Barnevern - vakttelefon: 901 73 222
Veterinærvakt: 482 80 149
Halden kommune: 69 17 45 00