Aktuelt

Nye regler for mikrohus

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for frittliggende boliger på inntil 30 kvadratmeter. Reglene har til hensikt å tilrettelegge for alternative boformer slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus til boligformål.

Spørreundersøkelse om klima og bærekraftig utvikling

Denne uka starter Opinion med å ringe rundt til haldensere for å spørre folk om klima og bærekraftig utvikling. Spørreundersøkelsen gjennomføres fordi Halden kommune ønsker vite hva folk er opptatt av.  

Samler norske kommuner i én app

Nå blir kommunens informasjons-app enda bedre. Halden er først ute i Norge med å ta i bruk Civis – en smart måte å samle informasjon fra flere kommuner i samme app. 

Stenger skøytebanen

På grunn av mildvær må dessverre skøytebanen i Busterudparken stenges. 

Utgir seg for å representere brannvesenet

Halden brannvesen har ingen pågående kampanjer. Får du en telefon fra noen som vil bytte batteri i røykvarsleren din, så bør du avvise dette. 

Bakgrunn: Tilsyn med Os skole

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte i 2021 et tilsyn med Halden kommune. Her kan du lese tilsynsrapporten og se hva som skjer videre i saken. 

Ny leder for NAV

Morten Aalborg (47) er ansatt som ny leder for NAV Halden Aremark.

Utstilling av studentprosjekt om bynære naturområder i Halden

Høsten 2022 har masterstudenter fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) studert vannveier og natur langs Tista, Schultzedalen og Remmendalen. Dette har resultert i en utstilling som åpner kommende torsdag. 

Høring: Videreføring av fartsforskrift

Halden kommune v/Halden havn sender dette forslag om videreføring av fartsforskrift i kommunens sjøområde på høring. Forskriften gjelder ferdsel med fritidsfartøy i kommunen sjøområde.

Vil du være med i et demenskor

Er du glad i å synge og vil dele sanggleden med andre? Da kan Halden demenskor være noe for deg!