Aktuelt

Ny økonomiplan

Kommunestyret vedtok torsdag ny økonomiplan for perioden 2023 - 2026. Planen som ble vedtatt kan du lese her. 

Utsetter boligsoneparkering på Os

Planene om å innføre boligsoneparkering i øvre del av Os-området utsettes inntil videre. 

Hvordan kan Svinesund bli bedre?

Vi vil gjerne høre din mening om utvikling av området rundt den gamle Svinesundsbroen. Her kan du gi dine innspill!

Høring: Veteranplan for Halden

Halden kommune vil med dette invitere kommunens innbyggere til å komme med innspill til Veteranplan for Halden 2022-2029.

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Les mer om hvordan du går frem her. 

Gratis innsamling av båtvrak

Gamle båter har ofte blitt liggende på stranda, ved bøya eller i marinaer og båtforeninger fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass. I 2022 kan du bli kvitt gamle båtvrak helt gratis. 

Høring: Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Halden kommune har utarbeidet en lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Frist for merknader er 31. juli 2022.

Hjelp oss med å kaste hageavfall riktig!

I sommer skal kommunen i gang med et prøveprosjekt hvor det settes ut containere flere steder i byen hvor innbyggere i Halden kan kaste fremmede planter.

Regjeringens rådgivere på Halden-besøk

Sammen med toppledere i en rekke statlige virksomheter, er Haldens kommunedirektør med i et utvalg som gir råd til regjeringen om digitalisering av offentlig sektor. Forrige uke var deler av utvalget i Halden. 

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum

Halden kommune varsler oppstart av arbeid med en plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum. Planen skal utarbeides av kommunen selv med hjelp av eksterne ressurser på aktuelle temaer.