Aktuelt

Ny leder for rus og psykisk helse

Morten Andersen (48) er ansatt som ny enhetsleder i Enhet rus og psykisk helse.

Halden – årets næringslivskommune

NHO og KS har utropt Halden kommune til «Norges beste vertskommune for næringslivet». - Halden kommune er framme i skoa, sier NHO-direktøren.

Innspill til naturmangfoldsplanen

Arbeidet med Norges første interkommunale plan for naturmangfold er i gang. Planen blir utarbeidet i et samarbeid mellom Halden, Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommuner. 

Halden kommune trenger flere fallviltjegere

Den viktige innsatsen med fallvilt og ettersøksarbeid krever gode fallviltjegere. Nå trenger vi deg som har kunnskap og mulighet til å være med i en vaktordning. Ta kontakt om dette er noe du kan tenke deg.

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Halden kommune tilbyr frem til 31. desember 2023 gratis klima- og energirådgivning til byens innbyggere. 

Høring: Frivillighetsplan 2023 - 2028

Høringsutkast til frivillighetsplanen er nå publisert. Det er opprettet et skjema som skal gjøre det enkelt for deg å gi dine innspill. 

Problemer med vannledninger

Store deler av Halden er uten vann eller har dårlig trykk på vannet.

Nominert til nasjonal næringslivspris

Halden er en av tre kommuner med over 15000 innbyggere som kan bli kåret til Norges beste vertskommune for næringslivet. Det er NHO og KS som står bak denne prestisjefulle kåringen. 

En nyttig mulighet

Sammen med nasjonalt senter for Aldring og helse tilbyr nå Helse og mestring de som jobber på en kommunal helseavdeling – og ikke har formell utdannelse – en mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeider på sin egen arbeidsplass.

Enøkmidler fra Husbanken: 4,7 millioner kroner til Iddebo sykehjem

Halden kommune har fått tilskudd fra Husbanken for å redusere energibehovet på sykehjem.