Aktuelt

Bli trygg på nett

Halden kommune i samarbeid med Halden videregående skole, starter opp gratis kurs og veiledning i sikker bruk av internett. Første kurs blir 14. november.

Bedre mobildekning i Halden-distriktet

Takket være samarbeid mellom Halden kommune og Telenor ble en ny mobilmast i Enningdalen åpnet denne uka. Fire lignende master skal snart åpnes andre steder i Halden. 

Home-Start Familiekontakten har startet opp i Halden

Familiekontakten har kontor på helsestasjonen og tilbyr hjelp og støtte til småbarnsfamilier. Nå trenger de frivillige som vil være familiekontakter. 

Bli trygg på smarttelefon

Halden kommune i samarbeid med Halden videregående skole, starter opp gratis kurs og veiledning i bruk av smarttelefon og dens funksjoner. Første kurs blir 7. november.

Du bør kunne klare deg selv i minst tre døgn

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.

Stramt budsjettforslag

Økt rente, høy prisvekst og dyr strøm dominerer også Halden kommunes økonomi. I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 er det flere kostnadsreduserende tiltak, men også noen viktige prioriteringer.

Foreslår kutt i Os-transport  

Prisen for å transportere alle Os-elevene med buss til Folkvang øker snart fra seks til åtte millioner kroner årlig. Nå foreslås det nok en gang at Os må få lik skoleskyss-ordning som andre skoler.  

Foreslår å legge ned læringsmiljøteam  

Som en del av budsjettforslaget foreslår kommunedirektøren nok en gang å legge ned Læringsmiljøteamet.  

Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan nå søke om tilskudd som skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp for barn og unge.

DataHjelpen kommer til servicesenteret

Datahjelpen har vært en svært ettertraktet tjeneste på Halden bibliotek i lang tid. Som en del av prosjektet digitalt utenforskap blir dette tilbudet utvidet.