Aktuelt

Overskudd for Halden kommune

Foreløpig regnskap for Halden kommune i 2022 viser et overskudd på 7 millioner kroner. Økte skatteinntekter på slutten av året bidrar til å sikre et positivt driftsresultat

Har din bedrift studentrabatter?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi ønsker å bidra til at studentene får vite mer om hvilke tilbud de har i Halden, og dermed benytter seg av det lokale næringslivet. Her kan du lese mer om hvordan. 

Nye regler for mikrohus

Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for frittliggende boliger på inntil 30 kvadratmeter. Reglene har til hensikt å tilrettelegge for alternative boformer slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus til boligformål.

Spørreundersøkelse om klima og bærekraftig utvikling

Denne uka starter Opinion med å ringe rundt til haldensere for å spørre folk om klima og bærekraftig utvikling. Spørreundersøkelsen gjennomføres fordi Halden kommune ønsker vite hva folk er opptatt av.  

Samler norske kommuner i én app

Nå blir kommunens informasjons-app enda bedre. Halden er først ute i Norge med å ta i bruk Civis – en smart måte å samle informasjon fra flere kommuner i samme app. 

Stenger skøytebanen

På grunn av mildvær må dessverre skøytebanen i Busterudparken stenges. 

Utgir seg for å representere brannvesenet

Halden brannvesen har ingen pågående kampanjer. Får du en telefon fra noen som vil bytte batteri i røykvarsleren din, så bør du avvise dette. 

Bakgrunn: Tilsyn med Os skole

Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomførte i 2021 et tilsyn med Halden kommune. Her kan du lese tilsynsrapporten og se hva som skjer videre i saken. 

Ny leder for NAV

Morten Aalborg (47) er ansatt som ny leder for NAV Halden Aremark.

Utstilling av studentprosjekt om bynære naturområder i Halden

Høsten 2022 har masterstudenter fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) studert vannveier og natur langs Tista, Schultzedalen og Remmendalen. Dette har resultert i en utstilling som åpner kommende torsdag.