Aktuelt

Smitte ved Campino

To ansatte ved Campino er bekreftet smittet av koronaviruset. Alle som har vært på denne pizzeriaen i uke 15 og 16 må teste seg hvis de har hatt, har eller får symptomer.

Grensependlere slipper å betale

Staten tar regningen for koronatesting av grensependlere, men det kreves dokumentasjon for å få utført slike tester.

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Bli med på webinar tirsdag 20. april: Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere. Halden kommune tilbyr frem til 15. desember 2021 gratis klima- og energirådgivning til byens innbyggere.

Fritidsaktiviteter for barn og unge

Er du et barn eller en ungdom med lite å finne på om dagen? Eller kanskje du er en forelder som er bekymret for at ditt barn sitter litt for mye hjemme? Mange aktivitetstilbydere holder fortsatt aktivitetene sine i gang. 

Invitasjon: Innhenting av idéer og innspill til transformasjon av «kulturkvartalet»

I forbindelse med flytting av bibliotek og kino til Os allé blir den gamle kinoen og biblioteksbygningen ledig. «Samfundet» og Brannstasjonen har allerede stått helt eller delvis ubrukt i en periode. Halden kommune ønsker at bygningenes innhold og bruk ses på i sammenheng med byutvikling for området de ligger i.

Dropper anbefaling om avstand i idrett

Anbefaling om avstand under idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge fjernes fra 19. april. Dette skyldes at smitteutviklingen i Halden går sakte i riktig retning.

Bålbrenning

Åpen ild i eller i nærheten av skog og annen utmark er forbudt i perioden 15. april til 15. september. Ønsker du å gjøre opp ild i utmark i denne perioden, må du ha tillatelse fra brannvesenet. Dette gjelder også om du ønsker å bruke engangsgrill. 

Uten vann på Hov og øvre Knardal

På grunn av en vannlekkasje blir innbyggerne i området uten vann mens arbeidet med utbedring gjøres.

Se arealplanforslaget og gjør deg opp din egen mening!

Selv om endringene kanskje ikke blir synlige før om mange år, er det nå avgjørelsene tas. Bruk din mulighet til å være med å påvirke arealplanen for Halden kommune. Ved å gi oss dine synspunkter og innspill er du med på å skape gode utviklingsmuligheter for framtiden.

Søk om kompensasjonsordning fra kommunen

Bedrifter i Halden som ble rammet av smittevernstiltak i begynnelsen av 2021 kan nå søke Halden kommune om kompensasjon gjennom to ordninger.