Aktuelt

Hvordan kommer du deg dit du skal?

Undersøkelse: Du inviteres med dette til å fortelle oss hvordan du kommer deg rundt i Halden. Bruk noen få minutter til å gi oss dine svar, så kan du påvirke planleggingen av byutviklingen i Halden. Dine svar er viktig for en effektiv reisevei, trafikksikkerhet og klimavennlige løsninger.

Torsdag 4.mars er det møte i kommunestyret

Det er også et ekstraordinært møte i Formannskapet 4.mars. Formannskapet starter kl.16.30, og møtet i Kommunestyret  starter kl 17.30. Lenken til de digitale møtene finner du under.

Arbeidet med Helsehuset går fremover

Ombyggingen av Helsehuset går fremover omtrent som planlagt, men også der har stengt grense gitt noen utfordringer

Kan flytte tilbake

Som ventet kan de evakuerte etter jordraset ved elva Tista flytte tilbake igjen mandag.

De evakuerte kan ikke flytte hjem riktig ennå

Søndag har kommuneledelsen hatt møte med geolog og Viken fylkeskommune for å oppsummere sikringsarbeidet etter at masser raste ut i Tista. Nå blir de evakuerte informert.

Sikringsarbeidet ved raset har gått over all forventning

Entreprenøren opplyser at de allerede i dag, lørdag, ble ferdige med sikringen av skråningen mot Tista.

Oppdatering om jordraset

Grunnundersøkelser er blitt utført i området rundt raset. Det har ikke gitt noen nye funn.

Det jobbes med avklaringer etter jordras

Fredag formiddag har kommuneledelsen og nødetatene hatt møter for å få oversikt over hendelsen og hva som må gjøres av tiltak.

Det lekker masse ut i vannet

Etter jordraset som tok med deler av vei, mur og bryggepromenaden i går kveld har mye fyllmasser løsnet

Bryggepromenaden og deler av veien har rast ut og området er sperret av

I forbindelse med utbedring av veitraseen mellom bybua og Vaterland, har det sklidd ut jordmasser i Tista.