Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Torpum næringsområde

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Torpum næringsområde

På vegne av forslagsstiller Halden kommune varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Torpum næringsområde.

Planområdet ligger ved Torpum i Berg, mellom E6 og Torpumveien. Reguleringsplanen er gitt plan-ID G-748 og vil delvis overlappe og erstatte reguleringsplan for Berg krysningsspor (G-592) og reguleringsplan for Halden fengsel (G-391). Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av næringsvirksomhet, i tråd med kommuneplanens arealdel. Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Mer informasjon om planarbeidet finner du i dokumentene nedenfor:

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes skriftlig til:
Post: Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden
E-post: erlend@haldenarkitektkontor.no

Frist for innspill er 28.05.2023.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Halden Arkitektkontor v/Erlend Eng Kristiansen, tlf. 930 96 985