Ny skole og idrettshall på Os

Ny skole og idrettshall på Os

Os skole skal gjøres om til en moderne og universelt utformet skole for 1. – 7. trinn. Ved skolen skal det også bygges ny idrettshall og basishall.

Ny skole og idrettsarena på Os er en del av Halden kommunes områdeløft nord. Det historiske skolebygget skal tas vare på, men bygningen skal totalrenoveres. I tillegg skal skolen bygges ut for å få nødvendig plass. På Os-tomten skal det også bygges en idrettshall med plass nok til eliteseriehåndball og cirka 2000 tilskuere. Det skal også bygges en basishall for turn. 

Det er et hovedmål at idrettsarenaen skal bli ferdig først. Dette er viktig for å ivareta Halden kommunes avtale med Viken fylkeskommune om at også Halden videregående skole skal leie idrettsarenaen.

Webkamera: Følg byggingen direkte her!

Våre webkameraer gir oversiktsbilder uten identifiserbare personer. Dette er stillbilder som tas med flere minutters mellomrom.  

Informasjon til naboer

Informasjon til naboer vil gjennom anleggsperioden bli publisert i egne informasjonsskriv laget av AF Gruppen. Det nyeste informasjonsskrivet vil gjøres tilgjengelig som oppslag ved byggeplassen og her på denne nettsiden: 

SMS-varsling: Naboer vil bli varslet med SMS fra Halden kommune når ny informasjon er tilgjengelig på denne siden. Er du i tvil om du kan motta SMS-varsling fra kommunen, se mer informasjon på denne siden.  

Spørsmål fra naboer: Os.skole@afgruppen.no

Dette jobbes det med nå:

 • Siden januar 2022 har det vært jobbet med grunnarbeider på Os-tomten. Grunnarbeidene består av graving og bortkjøring av masser, kalkstabilisering samt spunting.
 • Forurensede masser kjøres bort til forsvarlig lagring, blant annet ved Rokke avfallsanlegg. Kalkstabilisering er å tilføre kalk i bakken for å øke bæreevnen. Spunting er å slå/presse stålplater ned i grunnen. Det gjøres særlig i ytterkant av områder der det graves for å sikre at ikke masser siger inn.
 • I perioden uke 16 til uke 18 i 2022 vil det foregå spunting mellom Baardsenbygget/tidl. familiens hus og eksisterende Os skole. Dette vil medføre noe mer støy enn vanlig.
 • En del av grunnarbeidene på Os, er også å flytte Os-bekken som går i en kulvert under området. Det bygges en ny kulvert i form av store betongrør som legges i grunnen utenom der det skal bygges.
 • Flyttingen av kulvert er årsaken til at Hannibal Sehesteds gate er stengt. Det er ventet at gaten vil åpne igjen i juni/juli 2022.
 • Det er ventet at grunnarbeidene skal være ferdig høsten 2022, mens betongarbeider vil prege anleggsområdet en periode fra sommeren 2022.

Slik skal Os skole og idrettsanlegget i Halden sentrum se ut. Illustrasjon: Asplan Viak Tidslinje og viktige dokumenter

Prosessen med å realisere en ny skole på Os startet helt tilbake i 2014. Prosjektet har vært gjenstand for mye debatt og planene har blitt endret underveis. Vi har laget en tidslinje for å gi en oversikt over de viktigste hendelsene som har ført frem til at ny skole og idrettshall nå kan bygges. I tidslinjen kan du følge saksgangen helt fra 2014 til i dag og du finner lenker til en rekke historiske saksdokumenter. 

Tidslinjen for ny skole og idrettshall på Os 

Tidslinjen er likevel ikke bare historie. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere tidslinjen, slik at det er der du vil finne detaljert informasjon om den viktigste utviklingen også fremover i prosjektperioden.

Det er i de politiske saksdokumentene du finner grundig informasjon om komplekse saker som et stort byggeprosjekt. I tidslinjen har vi samlet det som er relevant for Os-prosjektet for å gjøre det enkelt for deg å finne frem i kommunens saksdokumenter. Vær oppmerksom på at saksframlegg er kommunedirektørens forslag, mens du må lese i saksprotokollen i etterkant av et politisk møte for å se et endelig politisk vedtak.  

Informasjon til foresatte ved Os skole

Driften av Os skole ble flyttet fra Os til gamle Folkvang skole fra skolestart høsten 2019. Os skole vil ha sin virksomhet på Folkvang til ny skole står klar på Os. Halden kommune har distribuert en rekke informasjonsbrev med praktisk informasjon til foresatte ved Os skole. For eventuelle oppdateringer - følg skolens egen nettside.

Praktiske spørsmål som ikke er besvart i informasjonsskriv eller på nettside, bør rettes til skolens ledelse.

 

Fakta og kontaktinformasjon

​Kostnadsramme:         

ca. 690 millioner kroner inkl. mva

Fremdriftsplan: 

 • Oppstart riving: sommer 2021
 • Oppstart flytting kulvert: høst 2021 
 • Oppstart grunnarbeider – januar 2022
 • Ferdigstillelse grunnarbeider – høst 2022
 • Oppstart betongarbeider – sommer 2022
 • Oppstart elementmontasje – vinter 2023
 • Oppstart innvendige arbeider – desember 2023
 • Overlevering idrettsarena – Q3/Q4 2023
 • Overlevering resterende bygg og utomhus – Q3/Q4 2024
 • Klargjøring/møblering/innflytting etter overlevering/ferdigstillelse. Tidspunkt er ikke avklart. 

Se forøvrig egen tidslinje for prosjektets historiske utvikling.

Byggherre: 

Halden kommune

Kontaktperson Halden kommune:
Arne Eikre, prosjektleder
Epost Telefon: 93444750

Entreprenør: 

AF Bygg Østfold

Kontakt AF Bygg (epost) 

Arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppe: 

Asplan Viak 

Kontakt Asplan Viak