Ny skole og idrettshall på Os

Ny skole og idrettshall på Os

Os skole skal gjøres om til en moderne og universelt utformet skole for 1. – 7. trinn. Ved skolen bygges også Halden arena med idrettshall og turnhall.

Ny skole og idrettsarena på Os er en del av Halden kommunes områdeløft nord. Det historiske skolebygget skal tas vare på, men bygningen skal totalrenoveres. I tillegg skal skolen bygges ut for å få nødvendig plass. På Os-tomten skal det også bygges en idrettshall med plass nok til eliteseriehåndball og cirka 2000 tilskuere. Det skal også bygges en basishall for turn. Idrettsanlegget er gitt navnet Halden arena. 

Det er et hovedmål at idrettshallen skal bli ferdig først - i slutten av 2023. Dette er viktig for å ivareta Halden kommunes avtale med Viken fylkeskommune om at også Halden videregående skole skal leie idrettsarenaen. Turnhallen og skolen skal være ferdig i august 2024. 

Webkamera: Følg byggingen direkte her!

Våre webkameraer gir oversiktsbilder uten identifiserbare personer. Dette er stillbilder som tas med flere minutters mellomrom.  

Informasjon til naboer

Informasjon til naboer vil gjennom anleggsperioden bli publisert i egne informasjonsskriv laget av AF Gruppen. Det nyeste informasjonsskrivet vil gjøres tilgjengelig som oppslag ved byggeplassen og på denne nettsiden her: ​​​​

SMS-varsling: Naboer vil bli varslet med SMS fra Halden kommune når ny informasjon er tilgjengelig på denne siden. Er du i tvil om du kan motta SMS-varsling fra kommunen, se mer informasjon på denne siden.  

Spørsmål fra naboer: Os.skole@afgruppen.no

Dette jobbes det med nå:

 • Det utarbeides en egen nettside for Halden arena med oversikt over aktiviteter og treningstider.
 • Utomhusarbeider i Rektor Frølichsgate starter i oktober 2023. 
 • Arena: Avsluttende innvendige arbeider pågår. Arenaen overleveres til kommunen i midten av desember og tas i bruk i januar 2023.  
 • Basishall: Stål- og betongelementer er ferdigstilt i basishall. Neste aktivitet i basishall vil være taktekking. 
 • Nybygg skole: Betongarbeidene er i sluttfasen. Fremover mot sommeren vil stål- og betongelementer monteres
 • Eksisterende skole:  Tekniske jobber i etasjene pågår. Vegger lukkes i etasjene. 

 

Slik skal Os skole og idrettsanlegget i Halden sentrum se ut. Illustrasjon: Asplan Viak

Tidslinje og viktige dokumenter

Prosessen med å realisere en ny skole på Os startet helt tilbake i 2014. Prosjektet har vært gjenstand for mye debatt og planene har blitt endret underveis. Vi har laget en tidslinje for å gi en oversikt over de viktigste hendelsene som har ført frem til at ny skole og idrettshall nå kan bygges. I tidslinjen kan du følge saksgangen helt fra 2014 til i dag og du finner lenker til en rekke historiske saksdokumenter. 

Tidslinjen for ny skole og idrettshall på Os 

Tidslinjen er likevel ikke bare historie. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere tidslinjen, slik at det er der du vil finne detaljert informasjon om den viktigste utviklingen også fremover i prosjektperioden.

Det er i de politiske saksdokumentene du finner grundig informasjon om komplekse saker som et stort byggeprosjekt. I tidslinjen har vi samlet det som er relevant for Os-prosjektet for å gjøre det enkelt for deg å finne frem i kommunens saksdokumenter. Vær oppmerksom på at saksframlegg er kommunedirektørens forslag, mens du må lese i saksprotokollen i etterkant av et politisk møte for å se et endelig politisk vedtak.  

Informasjon til foresatte ved Os skole

Driften av Os skole ble flyttet fra Os til gamle Folkvang skole fra skolestart høsten 2019. Os skole vil ha sin virksomhet på Folkvang til ny skole står klar på Os. 

Praktiske spørsmål som ikke er besvart i informasjonsskriv eller på nettside, bør rettes til skolens ledelse.

Fakta og kontaktinformasjon

​Kostnadsramme:         

ca. 690 millioner kroner inkl. mva

Fremdriftsplan: 

 • Riving: sommer 2021 – vinter 2022
 • Flytting kulvert: høst 2021 – 2022
 • Grunnarbeider: januar 2022 – vår 2023
 • Betongarbeid bygg: august 2022 – vår 2023
 • Montering av stål- og betongelement: november 2022 – vår 2023
 • Innvendig arbeid: oppstart desember 2022
 • Ferdigstillelse arena/idrettshall: 1. desember 2023
 • Ferdigstillelse basishall/turnhall: 15. august 2024
 • Innflytting/innredning av skole: Fra 15. juni 2024
 • Skolen skal stå klar til å kunne ta imot elever: Fra 15. august 2024

Se forøvrig egen tidslinje for prosjektets historiske utvikling.

Byggherre: 

Halden kommune

Kontaktperson Halden kommune: 
Arne Eikre, prosjektleder 
E-post: arne.eikre@halden.kommune.no 
Telefon: 934 44 750

Entreprenør: 

AF Bygg Østfold

Kontakt AF Bygg (epost) 

Arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppe: 

Asplan Viak 

Kontakt Asplan Viak