Ny skole og idrettshall på Os

Ny skole og idrettshall på Os

Os skole skal gjøres om til en moderne og universelt utformet skole for 1. – 7. trinn. Ved skolen skal det også bygges ny idrettshall og basishall.

Det historiske skolebygget skal tas vare på, men bygningen skal totalrenoveres. I tillegg skal skolen bygges ut for å få nødvendig plass. På Os-tomten skal det også bygges en idrettshall med plass nok til eliteseriehåndball og en basishall for turn. Ny skole og idrettsarena på Os er en del av Halden kommunes områdeløft nord.

Webkamera: Følg byggingen direkte her!

Våre webkameraer gir oversiktsbilder uten identifiserbare personer. Dette er stillbilder som tas med flere minutters mellomrom.  

Informasjon til naboer

Informasjon til naboer vil gjennom anleggsperioden bli publisert i egne informasjonsskriv laget av AF Gruppen. Det nyeste informasjonsskrivet vil gjøres tilgjengelig som oppslag ved byggeplassen og her på denne nettsiden: 

SMS-varsling: Naboer vil bli varslet med SMS fra Halden kommune når ny informasjon er tilgjengelig på denne siden. Er du i tvil om du kan motta SMS-varsling fra kommunen, se mer informasjon på denne siden.  

Hovedlinjer fremover

 • 2. juni 2021 ble kontrakten med AF Bygg Østfold signert. Dermed kunne entreprenøren starte sitt arbeid.
 • Det er et hovedmål at idrettsarenaen skal bli ferdig først. Dette er viktig for å ivareta Halden kommunes avtale med Viken fylkeskommune om at også Halden videregående skole skal leie idrettsarenaen. Byggestart for arenaen vil bli sommer/høst 2021 og arenaen er beregnet ferdig i februar/mars 2023. 
 • Byggestart for skolen anslås til sommeren 2022. Det er videre beregnet at skolen vil være ferdig bygget i mars 2024. 
 • For å få plass til de nye byggene og nødvendige uteområder må SFO-bygget på Os, den gamle gymsalen og Halden bad rives. Rivningsarbeidet startet sommeren 2021.
 • I tillegg må Os-bekken, som i dag går i en kulvert under skoleområdet, flyttes. Flyttingen av Os-bekken er også en stor oppgave og det er beregnet oppstart av dette høsten 2021.  

Slik skal Os skole og idrettsanlegget i Halden sentrum se ut. Illustrasjon: Asplan Viak Tidslinje og viktige dokumenter

Prosessen med å realisere en ny skole på Os startet helt tilbake i 2014. Prosjektet har vært gjenstand for mye debatt og planene har blitt endret underveis. Vi har laget en tidslinje for å gi en oversikt over de viktigste hendelsene som har ført frem til at ny skole og idrettshall nå kan bygges. I tidslinjen kan du følge saksgangen helt fra 2014 til i dag og du finner lenker til en rekke historiske saksdokumenter. 

Tidslinjen for ny skole og idrettshall på Os 

Tidslinjen er likevel ikke bare historie. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere tidslinjen, slik at det er der du vil finne detaljert informasjon om den viktigste utviklingen også fremover i prosjektperioden.

Det er i de politiske saksdokumentene du finner grundig informasjon om komplekse saker som et stort byggeprosjekt. I tidslinjen har vi samlet det som er relevant for Os-prosjektet for å gjøre det enkelt for deg å finne frem i kommunens saksdokumenter. Vær oppmerksom på at saksframlegg er kommunedirektørens forslag, mens du må lese i saksprotokollen i etterkant av et politisk møte for å se et endelig politisk vedtak.  

Informasjon til foresatte ved Os skole

Driften av Os skole ble flyttet fra Os til gamle Folkvang skole fra skolestart høsten 2019. Os skole vil ha sin virksomhet på Folkvang til ny skole står klar på Os. Halden kommune har distribuert en rekke informasjonsbrev med praktisk informasjon til foresatte ved Os skole. For eventuelle oppdateringer - følg skolens egen nettside.

Praktiske spørsmål som ikke er besvart i informasjonsskriv eller på nettside, bør rettes til skolens ledelse.

 

Fakta og kontaktinformasjon

​Kostnadsramme:         

ca. 690 millioner kroner inkl. mva

Fremdriftsplan: 

 • Oppstart riving: sommer 2021
 • Oppstart flytting kulvert: høst 2021 
 • Byggestart arena: sommer/høst 2021
 • Byggestart skole: sommer 2022
 • Ferdig arena: februar/mars 2023
 • Ferdig skole: mars 2024
 • Klargjøring/innflytting etter ferdigstillelse. Tidspunkt er ikke avklart. 

Se forøvrig egen tidslinje for prosjektets historiske utvikling.

Byggherre: 

Halden kommune

Kontaktperson Halden kommune:
Arne Eikre, prosjektleder
Epost Telefon: 93444750

Entreprenør: 

AF Bygg Østfold

Kontakt AF Bygg (epost) 

Arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppe: 

Asplan Viak 

Kontakt Asplan Viak