Planarbeidet fram til planvedtak 2023

Arbeidets faser er beskrevet under, i kronologisk rekkefølge fra oppstart nederst. Klikk på plusstegn for å lese mer. 

Vedtatt kommuneplanens arealdel

OBS! Dokumentene er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese de.

Kontakt ved spørsmål:

Espen Sørås og Anneli Nesbakken, avdeling for samfunnsutvikling 
E-post: kommuneplan@halden.kommune.no

Espen Bentsen Sørås
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 93 24 32 41
Anneli Nesbakken
E-post
Telefon 98 41 36 21