Universell utforming

Universell utforming

På denne siden får du generell informasjon om universell utforming og kommunens strategiske arbeid med dette. 

Her finner du Halden kommunes strategi for universell utforming

Hva er universell utforming? 

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til de ulike funksjonsevnene hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. I FN-konvensjonen skal ordet universell forstås i lys av universelle rettigheter, altså som et menneskerettighetsbegrep. 

Universell utforming og aldersvennlige tiltak er ofte to sider av samme sak. Mange eldre har også behov for å vite hvor toalett finnes og om det er hvilemuligheter på veien. Arbeidet med universell utforming inngår også i kommunens satsing på “Leve hele livet”. 

Her kan du lese mer om kommunens arbeid med "leve hele livet".

Gode eksempler på universell utforming

Her kan du se bilder på gode eksempler på universell utforming i Halden både inne og ute. 

Toaletter: 

Kontrastene ved døren og toalettet gjør at disse elementene er enklere å se for alle. Kontrasten til gulvet gjør det enklere å forstå størrelsen på rommet. Det er skråstilt håndtak på døren som gjør det enklere å lukke døren for rullestolbrukere. Det er også kontraster på veggen ved servanten som ikke kommer frem på dette bildet.

Rampe: 

Bildet viser kontraster som markerer overgangen fra gulv til rampe, og det er også kontraster mellom vegg og rekkverk. Rekkverket er også ledelinje fra døren. Rampen er utformet på en slik måte at den harmonerer med fargene i rommet, men har allikevel nødvendige kontrastfarger. Rampen gjør det også enklere for alle å frakte utstyr til og fra scenen.

Vi har også universelt utformede ramper på noen badeplasser og lekeplasser.

Gater og fortau i sentrum, krakker og bord

På bildet ser du en bussholdeplass i Oscars gate i Halden sentrum. Dette bildet er tatt etter utbedring. Fortauet har blitt bredere slik at man kommer forbi på fortauet uten å måtte gå ut i veibanen. Dette er også trafikksikkert. Det er også egne taktile heller som markerer bussholdeplassen. Bussholdeplassen har en krakk med armlener, og skuret har tydelig kontrast til omgivelsene. Det er også lagt to rader med gatestein med en annen struktur og farge enn øvrig fortau inntil veggen og inntil fortauskanten. 

På bildet med krakk ser du et lavt innsteg. Dette gjør at det er enklere å sette seg på krakken for alle. 

Tiltak og prosjekter

Digital universell utforming

Universell utforming på nett er like viktig som fysisk tilrettelegging. Målet og hensikten er den samme som i det fysiske rom. Nettløsninger, apper og automater skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Halden kommune jobber systematisk med våre digitale tjenester og gjør det vi kan for at kravene til universell utforming oppfylles. Dersom du opplever at vi har tjenester og funksjonalitet som ikke er universelt utformet, setter vi pris på at du gir oss beskjed via servicesenter@halden.kommune.no slik at vi kan forbedre det.

Nyttige lenker

Klikk her for å finne alle KS sine hefter om universell utforming. 

Rådgiver for universell utforming

Bente Bjørk er ansatt ved avdeling for samfunnsutvikling, og er Halden kommunes rådgiver for universell utforming. Hun er ergoterapeut og jobber på et overordnet og strategisk nivå, på tvers av avdelinger i kommunen. 

Bente Bjørk
Rådgiver universell utforming
E-post
Telefon 93 24 31 00