Hjelpetilbud for foresatte

Hjelpetilbud for foresatte

På denne siden finner du informasjon om ulike type hjelp som kommunen tilbyr foreldre og familier. 

Nedenfor finner du ulike tjenester og hjelpetiltak for deg som er foresatt til et barn eller en ungdom med utfordringer i hverdagen.

Utsett!

Utsett! er utviklet av KORUS Øst som en foreldrerettet aktivitet i skolenes rusforebyggende arbeid.

Utsett! bygger på anbefalinger fra «Støttemateriell: Rusforebyggende arbeid i skolen – forslag til læringsaktiviteter», forskning fra rusfeltet samt kommunale og regionale Ungdataundersøkelser.

Målsetting med Utsett!

  • Bidra til utsatt alkoholdebut
  • Hindre omfattende drikking og bruk av illegale rusmidler blant ungdom
  • Forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk
  • Fremme betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet

Målgruppe

Utsett! retter seg primært mot foreldre til elever i ungdomsskolen. Les mer her

Utsett! kontakt i Halden kommune er SLT koordinator, Lena Eriksen, tel 458 73 561