Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Årsmelding

Årsmelding

Halden kommunes årsmelding gir et innblikk i hva kommunen har gjort i året som har gått. Årsmeldingen godkjennes politisk i kommunestyret hvert år.

Vedtatte årsmeldinger kan du se her.

        Årsmeldingen for 2020