Aktuelt

Kommunen vant Os-saken

Halden kommune fikk fullt medhold i rettssaken om hvem som skal bygge idrettshall og skole på Os. Veidekke må betale saksomkostningene.

Halden videre i batterikampen

Panasonic, Equinor og Hydro har valgt ut Halden som en av 20 finalister i kampen om å lokalisere en ny storskala batterifabrikk som kan gi 2000 arbeidsplasser.

En allsidig HR-leder er ansatt

Med lang erfaring fra personalavdelingen i kommunen, industri og helsevesen, har Anita Skagen en allsidig bakgrunn som vil komme godt med i hennes nye jobb.

Samarbeid mot villsvin

Halden kommune tar et ekstra ansvar for å bidra til at nasjonale mål nås og villsvinstammen i vårt distrikt holdes nede.

Hvordan kommer du deg dit du skal?

Undersøkelse: Du inviteres med dette til å fortelle oss hvordan du kommer deg rundt i Halden. Bruk noen få minutter til å gi oss dine svar, så kan du påvirke planleggingen av byutviklingen i Halden. Dine svar er viktig for en effektiv reisevei, trafikksikkerhet og klimavennlige løsninger.

Arbeidet med Helsehuset går fremover

Ombyggingen av Helsehuset går fremover omtrent som planlagt, men også der har stengt grense gitt noen utfordringer

Kan flytte tilbake

Som ventet kan de evakuerte etter jordraset ved elva Tista flytte tilbake igjen mandag.

De evakuerte kan ikke flytte hjem riktig ennå

Søndag har kommuneledelsen hatt møte med geolog og Viken fylkeskommune for å oppsummere sikringsarbeidet etter at masser raste ut i Tista. Nå blir de evakuerte informert.

Sikringsarbeidet ved raset har gått over all forventning

Entreprenøren opplyser at de allerede i dag, lørdag, ble ferdige med sikringen av skråningen mot Tista.

Oppdatering om jordraset

Grunnundersøkelser er blitt utført i området rundt raset. Det har ikke gitt noen nye funn.