Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Forsidemal

Forsidemal

Slik velger du forsidemal

Forsidemalen kan inneholde alle fargeversjoner; Historieblå, Iddegrønn, Fremtidsrød, Korngul og Fredrikstengrå. Uttrykket kan være på nivå 1 og 2 i profilkartet. Forsidemalene kan brukes både til planer, reglementer og andre dokumenter der det er naturlig med en forside.

Blå forside med bilde 

Denne skal kun brukes til kommunens viktigste dokumenter. Det betyr at kommuneplan med samfunns- og arealdel, økonomiplan, kommunedelplaner, langtidsbudsjett og planstrategi skal bruke denne forsiden.
Den skal ikke brukes til andre dokumenter.

Hvit forside med bilde 

Denne skal brukes til årsbudsjett.
Denne forsiden kan også brukes til andre dokumenter der det er ønskelig å bruke bilde på forsiden.

Forsider uten bilde i ulike farger 

Disse kan brukes fritt, men fargevalg første gang skal ha presedens. Det betyr at om du velger å bruke en grønn forside på et dokument i år, så skal det samme dokumentet være grønt også neste gang dette blir laget.

Hensikten med disse føringene er å sikre gjenkjennelighet over tid. Det vil gjøre Halden kommunes planer og rapporter tydeligere og enklere å forholde seg til for leseren.

Tips om Word-maler

Når du benytter Word-maler vil du oppdage at oppsettet i malen følger deg gjennom hele dokumentet. Er det en forsidemal du benytter, vil du selvfølgelig ikke benytte denne malen på alle sidene i dokumentet. Du kan finne maler merket med "2 sider" hvor du kan legge teksten din rett inn på side 2 og redigere rapport-tittel på side1.

En annen måte å gjøre dette på er å følge beskrivelsen under

Du legger inn bilde og riktig tekst i Word-dokumentet som skal være forsiden din og lagrer den deretter som pdf.  Lagre selve saksdokumentet uten forside som pdf.  Deretter bruker du f.eks https://www.sejda.com/no/merge-pdf til å slå sammen de to pdf-dokumentene.