Aktuelt

Lekeplassen har fått et skikkelig løft

De nye lekestativene på plassen ved Tistasenteret har ramper og et stabilt dekke som gjør lekeplassen mer brukervennlig for alle, også rullestolbrukere.

Her er innspillene om kulturkvartalet

Våren 2021 kunngjorde Halden kommune en «innhenting av idéer og innspill til transformasjon av kulturkvartalet». Kommunen fikk 14 innspill. Nå inviteres de som har gitt innspill til møte med kommunen. Oversikt over innspillene kan du lese her.

En helsefremmende barnehage

Bergknatten barnehage er nå sertifisert som helsefremmende barnehage. 

Vann og avløp - Brattlibanen

Halden kommune skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger i området rundt Brattlibanen øverst i Schultzedalen. 

Skal gjenvinne plast med ny miljøvennlig teknologi

Ny teknologi skal bidra til at Halden kommune når ambisiøse klimamål. Pyrolyseanlegget som skal etableres i Halden for å gjenvinne plast, blir det første av sitt slag i Norge.

Vil du være instruktør?

Vi søker frivillige instruktører til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer, 65 år +. 

Smart City-seminar i USA

I et digitalt seminar skal Halden kommune sammen med haldenbedriftene eSmart Systems, IFE og Airmont presentere sin satsning på Smart City. 

Lyst til å prøve Pump track?

Vår nyvinning i aktivitetsløypa langs Elvepromenaden er for de som liker å utfolde seg på sykkel.

Rådhuset arver utstyr fra helsehuset

En god idé fra en av kommunens vaktmestere gjør at kommunen sparer penger og sikrer gjenbruk. Utstyr fra helsehuset som ellers ville blitt kastet, skal nå installeres på rådhusets tak.

Tar imot 28 nye lærlinger

Halden kommune tar imot 28 nye lærlinger i høst. Med dette har kommunen nådd målet om å ha minst to lærlinger per 1000 innbyggere.