Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Geodatatjenester

Fradeling og opprettelse av ny eiendom

Du kan søke om å opprette en ny grunneiendom der hvor det er behov for å få et eget matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer) for pantsetting og salg.  

Innløsing av festetomt

Du kan søke innløsing av festetomt hvis festeren ønsker å kjøpe eiendommen, eller hvis det av andre årsaker er mer praktisk å leie bort en grunneiendom istedenfor en festetomt.  

Grensejustering

Du kan søke om grensejustering hvis du vil overføre et lite areal til naboeiendommen, eller hvis du ønsker et mer funksjonelt grenseforløp mellom to eiendommer. Grensejusteringer kan gjøres mellom alle typer eiendommer, og blir ikke tinglyst. 

Arealoverføring

Hvis du skal overføre en bit av eiendommen din til naboen, og arealet er for stort til at det kan gjennomføres som grensejustering, kan du søke om arealoverføring.

Oppmåling av eksisterende eiendom

Du kan søke om oppmåling av hele eller deler av din eiendom hvis du har uklare grenser i marka, hvis eiendommen ligger med usikre grenser i kartet eller hvis du ønsker å få markert grensepunktene på nytt.

Sammenslåing av eiendommer

Du kan søke sammenslåing av eiendommer når du eier flere eiendommer som grenser inntil hverandre, og der det er mer funksjonelt med en eiendom istedenfor to eller flere. Vi sammenslår grunneiendommer, festetomter og anleggseiendommer.  Sammenslåing av eiendommer må registreres i matrikkelen og tinglyses. 

Seksjonering

Ved seksjonering blir eiendommen oppdelt i eierseksjoner (eierdeler).

Adressetildeling

En adresse skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder.

Endring av matrikkelen

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret), se matrikkelloven § 26.