Temaplaner

Temaplaner

En temaplan eller fagplan er en plan for et avgrenset tematisk område.

Disse planene er ikke underlagt plan- og bygningslovens krav slik som kommunedelplaner er. Hensikten med disse planene er å avklare veivalg, vise strategier og nødvendige prioriteringer på lang sikt, innenfor et temaområde.

En temaplan kan, i tillegg til en strategisk drøftingsdel, ha en tiltaksdel som er linket direkte til de overordnede strategiene. 

OBS! Ikke alle planene er universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese de. Vi arbeider for å gjøre alle våre dokumenter tilgjengelig for alle, og de vil da bli skiftet ut etter hvert som de er ferdige.

Våre temaplaner og fagplaner:

Felles:

Undervisning og oppvekst:

Helse og omsorg:

Teknisk:

Kommunalteknikk:

Brannvesen:

  • Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning). Revidert, venter på publisering

Plan og miljø: