Aktuelt

Oppdatering om jordraset

Grunnundersøkelser er blitt utført i området rundt raset. Det har ikke gitt noen nye funn.

Det jobbes med avklaringer etter jordras

Fredag formiddag har kommuneledelsen og nødetatene hatt møter for å få oversikt over hendelsen og hva som må gjøres av tiltak.

Det lekker masse ut i vannet

Etter jordraset som tok med deler av vei, mur og bryggepromenaden i går kveld har mye fyllmasser løsnet

Bryggepromenaden og deler av veien har rast ut og området er sperret av

I forbindelse med utbedring av veitraseen mellom bybua og Vaterland, har det sklidd ut jordmasser i Tista.

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både meklingsinstans og domstol.

Kommune-Kari svarer hele døgnet

Går du og lurer på noe du burde ha spurt Halden kommune om? Nå kan du få svar døgnet rundt.

Komfyren stod for 285 utrykninger i Viken i 2020

Brann- og redningsvesenet i Viken rykket i 2020 ut til 285 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger.

Nye muligheter for Halden stasjonsområde

​Her får du tre forslag med hvilke muligheter som åpner seg ved en godt planlagt byplan og langsiktig tenkning for området. Nå er det Haldens innbyggere og politikere som skal uttale seg.

Nå starter anleggsarbeidet ved Helsehuset

Arbeidet med å lage et nytt og moderne helsehus går framover. Denne uken startet anleggsarbeidet utenfor bygningen.

Blant de beste på digitalisering

Halden kommune rangeres som den beste mellomstore kommunen i hele Norden i en ny analyse som viser de mest digitale kommunene i Norden. Digitale tjenester til innbyggerne og Smart City-satsing gjør at et internasjonalt analysebyrå peker på Halden.