Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Aktuelt

Varsel om lukt

Halden kommune skal vedlikeholde biogassanlegget ved Remmendalen avløpsrenseanlegg neste uke. Det kan oppstå dårlig lukt i nabolaget.

Innspill til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 25. mars 2021, med frist for innspill 3. juni 2021. Nytt planforslag legges fram når alle innspill er vurdert av kommunen. Vi har laget et fortellingskart som gjør det enklere å finne frem til innspillene. 

Kommunedelplan idrett og friluftsliv

Arbeidet med å oppdatere kommunedelplanen som legger mange av rammene for idrett og fysisk aktivitet i Halden er i gang. Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2033 er en rullering av den gjeldende kommunedelplanen.

Lekeplassen har fått et skikkelig løft

De nye lekestativene på plassen ved Tistasenteret har ramper og et stabilt dekke som gjør lekeplassen mer brukervennlig for alle, også rullestolbrukere.

Her er innspillene om kulturkvartalet

Våren 2021 kunngjorde Halden kommune en «innhenting av idéer og innspill til transformasjon av kulturkvartalet». Kommunen fikk 14 innspill. Nå inviteres de som har gitt innspill til møte med kommunen. Oversikt over innspillene kan du lese her.

En helsefremmende barnehage

Bergknatten barnehage er nå sertifisert som helsefremmende barnehage. 

Vann og avløp - Brattlibanen

Halden kommune skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger i området rundt Brattlibanen øverst i Schultzedalen. 

Skal gjenvinne plast med ny miljøvennlig teknologi

Ny teknologi skal bidra til at Halden kommune når ambisiøse klimamål. Pyrolyseanlegget som skal etableres i Halden for å gjenvinne plast, blir det første av sitt slag i Norge.

Vil du være instruktør?

Vi søker frivillige instruktører til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer, 65 år +. 

Smart City-seminar i USA

I et digitalt seminar skal Halden kommune sammen med haldenbedriftene eSmart Systems, IFE og Airmont presentere sin satsning på Smart City.