Tour of Scandinavia

Søndag 14. august er sykkelrittet Tour of Scandinavia i Halden. Det gir flere stengte gater, så planlegg all kjøring i god tid.
Her finner du informasjon og kart over hvordan trafikken påvirkes under Tour of Scandinavia. 

Aktuelt

Kokevarsel for boliger i Øvre Knardal

Det har kommet kloakk i drikkevannet til 7 husstander i Brigadeveien i Øvre Knardal. Beboerne dette gjelder må koke drikkevannet før bruk.

Invitasjon: Innhenting av idéer og innspill til transformasjon av «kulturkvartalet»

I forbindelse med flytting av bibliotek og kino til Os allé blir den gamle kinoen og biblioteksbygningen ledig. «Samfundet» og Brannstasjonen har allerede stått helt eller delvis ubrukt i en periode. Halden kommune ønsker at bygningenes innhold og bruk ses på i sammenheng med byutvikling for området de ligger i.

Bålbrenning

Åpen ild i eller i nærheten av skog og annen utmark er forbudt i perioden 15. april til 15. september. Ønsker du å gjøre opp ild i utmark i denne perioden, må du ha tillatelse fra brannvesenet. Dette gjelder også om du ønsker å bruke engangsgrill. 

Se arealplanforslaget og gjør deg opp din egen mening!

Selv om endringene kanskje ikke blir synlige før om mange år, er det nå avgjørelsene tas. Bruk din mulighet til å være med å påvirke arealplanen for Halden kommune.

Vi er i gang med å feie fram våren! 

Feiebilen har vært i drift i snart to uker. Nå kjører den gatelangs 7,5 timer alle hverdager og det vil den gjøre til vi er ferdig med å feie det vi skal i Halden. 

Kommunen vant Os-saken

Halden kommune fikk fullt medhold i rettssaken om hvem som skal bygge idrettshall og skole på Os. Veidekke må betale saksomkostningene.

Halden videre i batterikampen

Panasonic, Equinor og Hydro har valgt ut Halden som en av 20 finalister i kampen om å lokalisere en ny storskala batterifabrikk som kan gi 2000 arbeidsplasser.

En allsidig HR-leder er ansatt

Med lang erfaring fra personalavdelingen i kommunen, industri og helsevesen, har Anita Skagen en allsidig bakgrunn som vil komme godt med i hennes nye jobb.

Samarbeid mot villsvin

Halden kommune tar et ekstra ansvar for å bidra til at nasjonale mål nås og villsvinstammen i vårt distrikt holdes nede.

Hvordan kommer du deg dit du skal?

Undersøkelse: Du inviteres med dette til å fortelle oss hvordan du kommer deg rundt i Halden. Bruk noen få minutter til å gi oss dine svar, så kan du påvirke planleggingen av byutviklingen i Halden. Dine svar er viktig for en effektiv reisevei, trafikksikkerhet og klimavennlige løsninger.