Aktuelt

Kan flytte tilbake

Som ventet kan de evakuerte etter jordraset ved elva Tista flytte tilbake igjen mandag.

De evakuerte kan ikke flytte hjem riktig ennå

Søndag har kommuneledelsen hatt møte med geolog og Viken fylkeskommune for å oppsummere sikringsarbeidet etter at masser raste ut i Tista. Nå blir de evakuerte informert.

Sikringsarbeidet ved raset har gått over all forventning

Entreprenøren opplyser at de allerede i dag, lørdag, ble ferdige med sikringen av skråningen mot Tista.

Oppdatering om jordraset

Grunnundersøkelser er blitt utført i området rundt raset. Det har ikke gitt noen nye funn.

Det jobbes med avklaringer etter jordras

Fredag formiddag har kommuneledelsen og nødetatene hatt møter for å få oversikt over hendelsen og hva som må gjøres av tiltak.

Det lekker masse ut i vannet

Etter jordraset som tok med deler av vei, mur og bryggepromenaden i går kveld har mye fyllmasser løsnet

Bryggepromenaden og deler av veien har rast ut og området er sperret av

I forbindelse med utbedring av veitraseen mellom bybua og Vaterland, har det sklidd ut jordmasser i Tista.

Har fått skatteseddel for solgte eiendommer

En datafeil gjør at 1799 eiendommer har fått melding om ny skatt sendt til tidligere eier av eiendommen - og ikke dagens eier.

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både meklingsinstans og domstol.

Kommune-Kari svarer hele døgnet

Går du og lurer på noe du burde ha spurt Halden kommune om? Nå kan du få svar døgnet rundt.