Aktuelt

Gratis på Rokke inntil videre

Det  nye systemet med app eller kort for å komme inn på avfallsanlegget fungerer bra. Men noen tekniske utfordringer gjør at haldenserne fremdeles kan levere avfall gratis.

Vurderer enda strengere koronaregler

Regjeringen innfører forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Dette gjøres for å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte. I Halden er smittetrykket så stort at det vurderes enda strengere regler.

Innfører rødt nivå i barnehager og skoler

Det innføres rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler fra tirsdag 5. januar. Mandag skal ungdomsskoleelevene ha hjemmeskole.

Ingen grensependlere skal testes på Svinesund

Det er innført obligatorisk koronatesting for alle som reiser inn til Norge. For å håndtere dette på grensen, er det nødvendig at alle grensependlerne kjører forbi teststasjonen på Svinesund og testes i den kommunen der de jobber.

Grensependlere må testes på Os

Alle grensependlere som jobber i Halden må fra 2. januar testes på testsenteret i Halden sentrum og ikke på Svinesund. Dette er nødvendig for å redusere kø når det nå innføres pliktig testing på grensen.

Her blir det vaksinasjonssenter

Halden kommune skal etablere et eget vaksinasjonssenter på Sørlifeltet for å håndtere den omfattende jobben med å gi koronavaksine til alle i Halden som vil ha.

Åpnet nytt testsenter på Svinesund

Testingen av grensependlere og andre som krysser riksgrensen er nå flyttet.

Viktig miljøtiltak på plass

Nå er kommunens fjernvarmeanlegg satt i drift. Dermed varmes nå blant annet rådhuset opp av overskuddsvarme fra renseanlegget. Det er bra både for miljøet og kommuneøkonomien.

Nye muligheter for Halden stasjonsområde

​Her får du tre forslag med hvilke muligheter som åpner seg ved en godt planlagt byplan og langsiktig tenkning for området. Nå er det Haldens innbyggere og politikere som skal uttale seg.

Ikke året for store selskaper

Julen 2020 blir ikke en jul for de store selskapene. De nasjonale korona-anbefalingene sier at vi maks bør ha 5 gjester i private hjem, men at man i julen, i tillegg, kan ha to dager med 10 gjester.