Byggesaksnyheter

Vil du bli en bedre ansvarlig søker

Invitasjon til nettkurs: Hvordan utforme gode byggesøknader?

Norsk Kommunalteknisk Forening holder kurset. Meld deg på her

Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK10) stiller en rekke krav til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse. Kurset fokuserer på å utforme en god byggesøknad som blir riktig første gang.

Kurset følger saksforløpet hos ansvarlig søker ved innhenting av opplysninger før de føres inn i søknadsblanketter eller i en eByggesøk-løsning. 

Dette kurset passer for deg: 

  • ansvarlige foretak
  • byggesaksbehandlere og jurister 
  • en møteplass mellom kommunene og bygg- og anleggsbransjen

Kurset går over to dager, 15. og 16. mars fra 09.00 - 14.00. Du følger med via Microsoft Teams og har mulighet til å stille spørsmål underveis.