Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Aktuelt

Tilskudd til kunst- og kulturformål 2.halvår 2021

Nå kan du søke om støtte fra Halden kommunes kulturmidler til kunst- og kulturprosjekter som skal gjennomføres i perioden 1. juli til 31. desember 2021.

Vurderer enda strengere koronaregler

Regjeringen innfører forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Dette gjøres for å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte. I Halden er smittetrykket så stort at det vurderes enda strengere regler.

Innfører rødt nivå i barnehager og skoler

Det innføres rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler fra tirsdag 5. januar. Mandag skal ungdomsskoleelevene ha hjemmeskole.

Ingen grensependlere skal testes på Svinesund

Det er innført obligatorisk koronatesting for alle som reiser inn til Norge. For å håndtere dette på grensen, er det nødvendig at alle grensependlerne kjører forbi teststasjonen på Svinesund og testes i den kommunen der de jobber.

Grensependlere må testes på Os

Alle grensependlere som jobber i Halden må fra 2. januar testes på testsenteret i Halden sentrum og ikke på Svinesund. Dette er nødvendig for å redusere kø når det nå innføres pliktig testing på grensen.

Her blir det vaksinasjonssenter

Halden kommune skal etablere et eget vaksinasjonssenter på Sørlifeltet for å håndtere den omfattende jobben med å gi koronavaksine til alle i Halden som vil ha.

Åpnet nytt testsenter på Svinesund

Testingen av grensependlere og andre som krysser riksgrensen er nå flyttet.

Halden kommune trenger utleieboliger

Halden kommune ønsker å inngå tilvisingsavtale med én eller flere utleiere om 15 utleieboliger med kommunal tilvisningsrett.

Viktig miljøtiltak på plass

Nå er kommunens fjernvarmeanlegg satt i drift. Dermed varmes nå blant annet rådhuset opp av overskuddsvarme fra renseanlegget. Det er bra både for miljøet og kommuneøkonomien.

Nye muligheter for Halden stasjonsområde

​Her får du tre forslag med hvilke muligheter som åpner seg ved en godt planlagt byplan og langsiktig tenkning for området. Nå er det Haldens innbyggere og politikere som skal uttale seg.