Aktuelt

Halden kommune deler sin kunnskap med andre

Ledere fra regionrådet Hallingdal og Innovasjon Hallingdal var mandag på besøk i Halden for å lære av kommunens Smart City-satsing. 

Ordførerens frokostmøte 8. mars

Denne dagen var ca. 60 personer samlet til Ordførerens frokostmøte i Frelsesarmeens lokaler. 

Til deg som har trygghetsalarm

Alle som har trygghetsalarm vil snart få besøk av hjemmesykepleien, fordi det er nødvendig med en omstart og test av alarmen. 

Innfører aksellastrestriksjon

Fra 13. mars innføres det restriksjoner for tunge kjøretøy på flere kommunale veier. Dette blir gjort som følge av faren for teleløsning.

Åpent hus på Høgskolen i Østfold

Halden kommune var tirsdag 28. februar tilstede på "åpent hus" på Høgskolen i Østfold for å fortelle studentene om muligheter i Halden.

Avgift i parkeringshuset

I parkeringshuset ved Skofabrikken er det forskjellige typer parkeringsplasser. Noen er reservert for Smart City-biler, mens andre er vanlige betalingsplasser.

Høring: Forslag til forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri

Halden kommune v/Halden brannvesen har utarbeidet et forslag til forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i Halden kommune. 

Nye regler om brenning av avfall 

Bål, bråtebrann og avfallsbrenning fører ofte til at omgivelsene utsettes for sjenerende røyk som kan gi helseplager. For å unngå dette i størst mulig grad har Halden kommune vedtatt en lokal forskrift. 

Overskudd for Halden kommune

Foreløpig regnskap for Halden kommune i 2022 viser et overskudd på 7 millioner kroner. Økte skatteinntekter på slutten av året bidrar til å sikre et positivt driftsresultat

Har din bedrift studentrabatter?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi ønsker å bidra til at studentene får vite mer om hvilke tilbud de har i Halden, og dermed benytter seg av det lokale næringslivet. Her kan du lese mer om hvordan.