Kunngjøringer og høringer

Styremøte i Søndre Viken IPR

Styremøtet holdes 9.februar 2022 klokken 10.00 – 12.00.

Detaljregulering for Nexans

Halden kommunestyre vedtok detaljregulering for Nexans, nasjonal plan-ID 3001 G-733, sak 156/2021 i møtet den 09.12.2021.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tryms vei 24 og 32 (nasjonal plan-ID G-740)

COOP Øst SA ønsker å utvide eksisterende dagligvareforretning eller bygge ny butikk på eiendommen der Coop Prix Østre Lie er etablert. Berørte eiendommer: gnr/bnr 63/69, 63/5 og del av 63/86.

Områderegulering av stasjonsområdet - Varsel om oppstart/høring av planprogram

Halden kommune varsler oppstart av arbeid med områderegulering av stasjonsområdet i Halden sentrum. Reguleringsplanen utarbeides av Halden kommune i samarbeid med Bane NOR Eiendom AS.

Varsel om vedtak - Planprogram for regionalt næringsområde på Svinesundplatået

Kommunestyret i Halden fattet, den 28.10.2021, vedtak om fastsettelse av planprogram for «Områderegulering for regionalt næringsområde på Svinesundplatået» (sak 132/2021).

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien (nasjonal plan-ID G-739)

På vegne av GT Gruppen AS versles det om oppstart av arbeid med "Detaljregulering for Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien".

Varsel om oppstart av detaljregulering for Eskevikveien (nasjonal plan-ID G-738)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det herved om oppstart av arbeid med detaljregulering for Eskevikveien i Halden kommune.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Halden havn – Mølen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Halden Havn – Mølen, Halden kommune (nasjonal plan-ID: G-736). 

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8

På vegne av Østby utvikling AS varsles det oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8» i Halden kommune.  

Høring – Åpning av jakt på hjort i Berg

Vilt- og innlandsfiskenemnda i Halden vedtok 5. oktober 2021, sak PS2021/27, å legge ut på høring lokal forskrift som åpner for jakt på hjort i Berg.