Kunngjøringer og høringer

Detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i Tistedal - Varsel om vedtak av plan

Halden kommunestyre vedtok Detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i møte den 7.12.2023.

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for kvartalet Violgata – Kristian Augusts gate – Oscars gate – Nils Ankers gate

På vegne av forslagsstiller Exenter AS varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av kvartalet Violgata – Kristian Augusts gate – Oscars gate – Nils Ankers gate. 

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Brattås Nord

På vegne av forslagsstiller Brattås Halden AS varsles det om igangsetting av planarbeid. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Høring - godtgjøringsreglementet

Kommunestyret vedtok i sitt konstituerende møte 26.10.2023, PS 107/2023, endringer i kommunens reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune. 

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Hjortsbergveien 9

På vegne av forslagsstiller CK Boliger AS varsles det om igangsetting av planarbeid. Plankonsulent er Halden Arkitektkontor AS.

Høring av forskrift - Forslag om forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven

Halden kommune har utarbeidet et revidert forslag om forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. Denne legges nå ut på høring med høringsfrist 4. januar 2024.

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregualeringsplan for Aasekjær miljøpark

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Aasekjær Miljøpark. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Svingen pukkverk og masseuttak

Det kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Svingen pukkverk, Vestgårdveien 16 i Halden kommune. Tiltakshaver er Heidelberg Materials Tilslag Norge. Plan-ID: G-696. 

Høring av forskrift - Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Halden kommune har utarbeidet en revidert forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Denne legges nå ut på høring med høringsfrist 1. desember 2023.

Høring av forskrift - Revidert forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett

Halden kommune har en lokal forskrift for behandling av fettholdig avløpsvann. Den er nå moden for å revideres pga. teknologisk utvikling og ny kunnskap om hvordan driften av fettutskilleren skal utføres. På bakgrunn av dette har det blitt utarbeidet en revidert forskrift.